10.Sınıflar Mesleki gelişim 1.dönem 1.yazılı sınav sorusu

meb ders oyun

Ana Sayfa » Meslek Dersi Yazılıları » Mesleki Gelişim Yazılıları » 10.Sınıflar Mesleki gelişim 1.dönem 1.yazılı sınav sorusu
Mesleki Gelişim Yazılıları kategorisinde bulunan bu haber 26 Temmuz 2013 tarihinde güncellenmiş ve 303 views bu yazıyı okumuştur.

mesleki gelişim yazılı soruları

….. 10. SINIF MESLEKİ GELİŞİM DERSİ

1. DÖNEM 1. YAZILI SINAV SORULARI (A Grubu)

1.     Devlet gücüyle uyulması zorunlu hale getirilmiş kurallar aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Din Kuralları                        

B)     C) Ahlak Kuralları

C)     Hukuk Kuralları                    

D)    D) Gelenek ve Görenekler

 

2.     Toplum içinde var olan ve uyulması gereken incelik ve saygı kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Görgü Kuralları                     

B)     Hukuk Kuralları

C)     Ahlak Kuralları                     

D)    Din Kuralları

 

3.     Aşağıdaki olaylardan hangisi ahlak kurallarına aykırı kabul edilir?

A) Otobüste yaşlılara yer vermemek

B) Yemekte ağzı dolu iken konuşmak

C) Namaz kılmamak

D) Sözle sarkıntılık etmek

 

4.     Aşağıdaki tanışma kurallarından hangisi yanlıştır
A) Ast üste tanıştırılır

B) Bayan erkeğe tanıştırılır

C) Tek kişi gruba tanıştırılır

D) Küçük büyüğe tanıştırılır

 

5.     Aşağıdaki selamlaşma ve el sıkışmada uyulması kurallardan hangisi doğrudur?
A) Davetlerde önce evin erkeği selamlanmalı
B) Bayanla erkek tanışırken önce erkeğin el uzatması gerekir
C) El sıkışmada önce üst makamda bulunanların el uzatmaları beklenmeli
D) El sıkışmada yaşlılardan önce gençler el uzatmalıdır.

 

6.      I. Telefon eden önce karşısındakinin kendini tanıtmasını beklemeli
II. Yanlış numara çevrilmesi durumunda telefon hemen kapatılmalı
III. İş yerindeki telefon görüşmelerinde astın telefonu üste bağlanmalı
IV. Sabah 10.00’dan önce gece 22.00’den sonra telefon edilmemeli

Yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?
A) II. ve III.                             

C) I. ve III.
B) I. ve II.                               

D) III. ve IV.

 

7.     Ahlak kuralları için aşağıda verilenlerden hangisini söylemek yanlıştır?
A) İnsan davranışlarını düzenler
B) Niyet ve düşünceye önem verir
C) Uymayanlar kanunlarla cezalandırılır

D)Ahlak kuralları yere ve zamana göre değişir

 

8.     Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Herkes yasalar önünde eşittir
B) Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği bir haktır
C) Herkes eğitim hakkına sahiptir
D) Toplum adına özel hayata karışılabilir

 

9.     Eksikliklerin giderilmesi yönünde organizmada beliren güce ne ad verilir?
A) Dürtü                                   

C) Güdü
B) Şuur                                             

D) Gelişme

 

10.  Toplumda uzun zaman boyunca oluşmuş ve uyulması zorunlu sayılan kurallardır.

Yukarıda verilen açıklama aşağıdaki seçeneklerden hangisine aittir?
A) Gelenek ve görenekler            

C) Kültür
B) Görgü                                  

D) Tör

 

11.  Bireylerin ayrıntıları algılayabilmesindeki duyarlılığına ne denir?

A) Koni                                    

C) Görsel keskinlik

B) Çubuk                                  

D) Gözlük

 

12.  Ortak eylemin, ortak eyleme katılanlar tarafından görülen duygusal gücüne ne denir?

A) Konum                                 

C) Etkileşim

B) Statü                                   

D) Rol

 

13.  Davranışların oluşumunu sağlayan etkenler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çevre-Zaman-Uyarıcı              

C) Uyarıcı-Zaman-Kalıtım

B) Kalıtım-Çevre-Uyarıcı              

D) Kalıtım-Çevre-Zaman

 

14.  Yemek yaparken burna gelen soğan kokusu aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?
A) Etkileşim                              

C) Uyarıcı

B) Kalıtım                                 

D) Organizma

 

15.  Yaşantısal deneyimler yoluyla davranışlarda değişiklik oluşturma sürecedir.

Yukarıda verilen tanım aşağıdaki terimlerden hangisine aittir?
A) Büyüme                               

C) Merak

B) Öğrenme                              

D) Gelişme

 

16.  Organların belirli bir işlevi yerine getirebilecek hale gelmesine ….. denir.

Yukarıdaki açıklamada noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Büyüme                               

C) Olgunlaşma

B) Şuur                                             

D) Hareket

 

17.  Üyeler arasında belli ilişkileri bulunan ve her üyenin grubun varlığını, simgelerini bilinçli olarak fark ettiği iki ya da daha çok kişiden oluşan insan topluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toplumsal grup                      

C) Kişisel grup

B) Baskı grupları                        

D) Toplumsal etkileşim

 

18.  Aşağıdakilerden hangisi giyinmede uyulması kurallardan değildir?
A) İş yerinde dikkat çekecek elbiseler giyilmelidir
B) Kadın ve erkek kendilerine uygun kıyafet seçmeli
C) Sökük, yırtık, ütüsüz elbise giyilmemelidir
D) Kıyafet seçen kişi yaşı, fiziki yapısı gibi hususları göz önüne almalıdır

 

19.  Babanın egemenliğine dayalı aile tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A)     Anaerkil                              

B)     Eşitlikçi           

C)     Babaerkil                            

D)    Ataerkil  

     

20.  Dürtü Güdü ilişkisinde aşağıdaki kavramda boş bırakılan yere ne gelmelidir?

İHTİYAÇ             

DÜRTÜ              

GÜDÜ  

DAVRANIŞ

 Besin Eksikliği                         

     ?  

Besin Arama 

Yemek yeme

 

A)     Merak                                          

C) Araştırma

B)     Açlık                                  

D) Tokluk

Sınav Süresi 30 dakikadır. Başarılar Dilerim.

 

Mesleki Gelişim Yazılı Sınavları için >>> TIKLAYINIZ

Meslek Dersleri Yazılı Sınav Soruları için >>> TIKLAYINIZ

Paylaş
Aşağıdaki haberlere de bakmanızı tavsiye ederiz.

Sende, Yorum Yaz & Yorum Oku

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


× 5 = 25