ÜYE GİRİŞİ

YENİ ÜYELİK

BENZER HABERLER

Lise 1.Sınıflar – 9.Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları 2013 2014

Ana Sayfa » Öğretmen » Ders Kitap Cevapları » Lise 1.Sınıflar – 9.Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları 2013 2014
Sitemize 21 Ekim 2013 tarihinde eklenmiş ve 3.069 views kişi tarafından ziyaret edilmiş.

ders kitabı cevapları

Liselerde 2013-2014 ders zili çaldı ve dersler başladı. Ders kitabı cevapları da aranmaya başladı. 2014 eğitim öğretim yılı ortaöğretim Lise 1.sınıflar yani 9.sınıf biyoloji dersinin kitap cevaplarını mebders olarak sizler için hazırladık. 9.Sınıf biyoloji ders kitabı sorularına ve çözümlerine mebders sitesini takip edip istediğiniz anda ulaşın. Lise 1 Biyoloji dersi kitap cevaplarını biz derledik biyoloji ders kitabı ise MEB Yayınevleri tarafından okullara yollanmıştır. Biyoloji ders kitabındaki etkinlikler, ölçme değerlendirme soruları, bulmacaların çözümlerini sitemizde bulabilirsiniz. lise1-9.Sınıf biyoloji gibi birçok ortaöğretim ders kitabı cevaplarını mebderste bulabilirsiniz. En güncel 2013-2014 ders kitap cevaplarını, sayfa sayfa soru çözümlerini kolaylıkla ders dökümanları kategorisinden meb ders kitap cevaplarına ulaşabilirsiniz. Ayrıca 10.sınıf biyoloji ,11.sınıf biyoloji ve 12.sınıf biyoloji meb ders kitabı cevaplarını da paylaşmaya devam edeceğiz.

Lise 1.Sınıflar – 9.Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları 2013 2014

Biyoloji 9 sınıf 1. ünite sorular

Örnek1 

CH4 bileşiğinin yapısındaki C ve H atomlarının kütlece yüzdeleri nedir

Çözüm 

CH4ün mol kütlesini bulalım Cnin atom ağırlığı 12 ve Hnin atom ağırlığı 1 olduğundan 12 + 4 . 1 = 16 gram olarak bulunur.

Buradan elementlerin yüzdelerini orantı kurarak bulalım 

16 gr. CH4 de 12 gr. C varsa 

100 gr da x gr. C vardır. 

X = %75 

Bileşiğin kütlece %75I karbondur. %25I de Hidrojen olur. 

Örnek2 

3 mol NaOH bileşiği kaç gramdır 

(Na:23 , O:16 , H:1) 

Çözüm: 

Önce NaOHnin mol kütlesini bulalım. 

NaOH= 23 + 16 + 1=40 gram 

Orantı kurularak 3 mol NaOHnin kaç gram olduğunu bulalım. 

1 mol NaOH 40 gram ise 

3 mol NaOH x gramdır. 

X= 120 gram 

3 mol NaOH bileşiğinin 120 gram olduğu bulunur. 

Örnek 3: 

12 gram C3H4 bileşiği kaç moldür(C: 12 H:1) 

Çözüm 

Önce C3H4 ´ün 1 molünün ağırlığını bulalım. 

C3H4 = 3.12 + 4.1 = 40 gram. 

Orantı kurularak mol sayısı bulunur. 

40 gram C3H4 1 mol ise 

12 gram C3H4 x moldür. 

X= 0,3 mol 

12 gram C3H4 ´ün 0,3 mol olduğu bulunur. 

9.Sınıf Biyoloji Kitabı Etkinlik Soru Cevapları

B bölümü

1-d

2-y

3-y

4-d

5-d

6-y

7-y

C bölümü

1-a

2-e

3-c

4-c

5-d

6-d

7-e

8-b

9-d

10-c

11-b

12-c

13-a

14-c

16-e

BULMACA

YATAY

1-timin

4-primidin

6-mitokondri

9-asit

14-atp

15-vitamin

16-golgi

17-lamel

19-ökaryot

21diyaliz

22-minarel

23-difüzyon

 

DÜŞEY

1-turgor

2-nişasta

4-ph

7-tuz

8-kitin

10-tepki

11-aktivatör

12-üreme

13-diploit

18-ozmoz

20-rna 

 

BOŞLUK DOLDURMA

1-DNA

2-BESİN FOTOSENTEZ

3-ZAR SİTOPLAZMA VE ÇEKİRDEK

4-İNORGANİK VE ORGANİK

5-PROKARYOT

SAYFA 67

1-) Asitlik ve Bazlık Dengesi

2-) Çok karbonu ve şekeri vücuda alır

3-) Vücut dENGELER

4-) Yapmadık

5-) H+ iYONU

6-) Yapmadık

7-) Yapmadık

8-)Yapmadık

9-) E

10-) B

11-)D

12-) A

Sayfa100 :

Ribozom= 5

Golgi Cisimliği= 4

Lökoplast= 9

Kroloplast= 8

Sentrozom= 7

Mitokondri= 6

Sitoplazma= 1

Lizozom= 2

Koful= 10

Endoplazmik Retikulum= 3

Sayfa 104

Karşılaştırılan Prokaryot Hücre Ökaryot Hücre

özellikler

Çekirdek…………………. ………………………X.. ……

Hücre Duvarı……………X…….. ………………………… ..

Kapsül…………………… X……………………….. ………..

DNA……………………… X……………………….. …………

Canlı grupları ……………X(bakteri,arkel er)…….X(Bitki,hayvan,manta r)

Organelleri………………. ………………………… .X………..

sayfa109

tablo:

hayvan hücresi-bitki hücresi

yok-var

var-yok

yok-var

küçük ve çok sayıda-büyük ve az sayıda

var-yok

yok-var

yok-var

sayfa 110

şekilde yukarıdan aşağıya doğru

1-7-2-8-3-9-4-5

3.mikrotübüller: yapıları sert, içi boş çubuklardır

4.lizozom: hücre içi sindirim yapar

Sayfa 111

6.esnek değil, seçici geçirgen

şekil yukarıdan aşağıya doğru

6-1-7-2-8-6-9-4-10

Sayfa 113

Yatay

1.Timin

4.Primidin

6.Mitokondri

9.Asit

14.ATP

15.Vitamin

16.Golgi

17.Lamel

19.Ökaryot

21.Diyaliz

22.Mineral

23.Difüzyon

 

DÜŞEY

1.Turgor

2.nişasta

4.PH

7.tuz

8.kitin

10.tepki

11.aktivatör

12.üreme

13.diploit

18.ozmoz

20.RNA

Sayfa 114

1.Soru:

# Komşu hücrelerle iletişimi ve madde alışverişini sağlamak,

# Hücreyi dış ortamdan ayırır.

# Hücreye şekil verir.

# Madde giriş-çıkışını düzenler.

# Canlı yapıdadır.

# Kalınlığı 6-10 mm'dir.

# Protein, yağ ve karbonhidratlardan oluşur.

# Aktif taşıma olayını düzenler.

# Hücrenin beslenmesine yardımcı olur.

# Komşu ve yabancı hücreyi bulur.

# Hücreyi alınacak hormonları tanır.

# Hücrenin yıpranan kısmını onarır.

# Metabolizma atıklarının dışarı atılmasını sağlayarak iç ortamı düzenler.

2.Soru:

Difüzyon

Endositoz

Ekzositoz

Ozmoz

3.Soru:

Bu sorunun cevabını tam olarak bilmiyorum ama şöyle deyim.

Bakteri ve mantar hücreleri kendisinden daha yogun bir ortama konulursa büzülür.

4.Soru:

Aktif Taşımanın Özellikleri

• Enerji harcanır.

• Taşıma az yoğun ortamdan çok yoğun ortama doğrudur.

• Canlı hücrelerde görülür.

• Enzimler kullanılır.

5.Soru:

Sitoplazmanın bileşiminde en fazla su ( e-?) bulunur. Geri kalanı da proteinler, yağlar, karbonhidratlar, tuzlar, vitaminler, hormonlar ve çeşitli iyonları kapsar. Yumurta akı kıvamında bir yapıdadır.

8.Soru:

a.Hücre yapısı

b.beslenme

c.hareket

d.büyüme

e.üreme

f.solunum

g.sindirim

h.boşaltım

ı.sentez

Açıklama isterse allah yardımcınız olsun…

9.Soru:

Monosakkaritler (Monosakkarit): Basit şekerler, tek yapılı şekerler (Örnek; Glikoz: kan şekeri, üzüm şekeri, Fruktoz: meyve şekeri).

 

Disakkaritler (Disakkarit): Çift yapılı şekerler (Örnek; Sukroz (sakkaroz): şeker pancarı veya şeker kamışı şekeri, Laktoz: sütün içindeki şeker, Maltoz: tahıl ve baklagillerdeki şeker).

 

Polisakkarit (Polisakkaritler): Çoğul yapılı şekerler (Örnek; Nişasta: bitki tane, tohum ve yumrularındaki şeker, Selüloz: bitkilere destek görevi yapan insanların sindiremediği çoğul şeker, Glikojen: hayvan ve insan vücudunda olan karbonhidrat).

 

Birleşik karbonhidratlar (çoğul şekerler yapısındadırlar): Karbonhidratlarla proteinlerin birleşmesiyle oluşurlar. İnsan vücudu tarafından yapılırlar. Kan grupları olan A, B ve Rh bu tip birleşik karbonhidratlardır.

10.Soru:

a.Proteinler hayvan vücudunda organların ve yumuşak dokuların yapı unsurudur.

b.Büyüme ve erginlik dönemlerinde yeni dokuların yapılmasında etkindirler.

c.Yıpranan dokuların onarılması işlevine sahiptirler.

d.Enzimlerin ve hormonların yapımında görev alıp yapılarında bulunurlar.

e.Sinirsel uyarıların iletiminde rol oynarlar.

f.Canlıya destek olma ve hareket olanağı sağlamada görev alırlar.

g.Vücudun hastalıklara karşı dayanıklılığında ve hastalık etkenlerine karşı korunmada kullanılırlar.

h.Oksijen ve diğer maddelerin vasküler yolla taşınmasında görev alırlar.

ı.Kanın pıhtılaşmasında rol oynarlar.

i.Su ve elektrolit dengesinin korunmasında doğrudan yada dolaylı olarak görevleri vardır.

11.Soru:

a.Sıcaklık: Optimum noktanın biraz üzerinde enzimler etkisiz olmasına karşın, sıcaklık düşünce tekrar etkili hale geçebilirler.

b.pH: Enzimler pH değişimine karşı çok duyarlıdırlar. Genellikle çok fazla asidik ve alkalik ortamda etkisizdirler

c.Enzim/Substrat Derişimi: Eğer pH ve sıcaklık sabit tutulursa, enzim/substrat derişimi arasındaki orana bağlı olarak bir tepkime hızı görülür.

12.Soru:

TSGSATGAS

AGSGTASTG

13.Soru:

Bugünkü anlamda hücre teorisi;

-Bütün organizmalar bir ya da daha fazla hücreden meydana gelir.

-Hücreler bütün organizmaların yapı ve işlevlerinin temel taşıdır.

-Yeni hücreler var olan hücrelerin çoğalmasıyla oluşur.

-Canlının kalıtım maddeleri hücrelerde bulunur.

Sayfa 115

doğru/yanlış

1.D

2.Y

3.Y

4.D

5.D

6.D

7.Y

8.Y

9.Y

10.D

Boşluk doldurma

1.DNA

2.organik,fotosentez

3.zar,sitoplazma ve çekirdek

4.inorganik,organik

5.prokaryot

6.dehidrasyon

7.yapı,hidroliz

Sayfa 115- 116

çoktan seçmeli sorular

1.A

2.E

3.C

4.C

5.D

6.E

7.D

8.D

9.B

10.E

11.E

12.D

13.A

14.A

15.C

16.B

Sayfa 130

1.Sınıflandırmanın amacı:

Sınıflandırmanın esas amacı, yeryüzünde bulunan canlıları, akrabalık ilişkilerine göre gruplandırmak ve bu sayede de düzenli bir sistem içinde çalışılmasını kolaylaştırmaktır.

2.aristo canlıları nasıl sınıflandırmıştır:

Aristoteles, günümüzden yaklaşık 2300 yıl önce yaptığı sınıflandırmada canlıları yaşam ortamlarına göre (havada, karada ve suda yaşayanlar) gruplandırmıştır. O gün için bu sınıflandırma, ilerici bir özellik taşıyordu. Canlıları “benzer” özelliklerine göre sınıflandırarak onları daha sistemli bir şekilde incelemeyi amaçlıyorlardı.

3.Linnaneus canlıları sınıflandırırken…:

Bitkilere "Species Plantorum",hayvanlara"Systema Naturea" olarak yapmıştır. Sistematik zoolojinin temelini oluşturmuştur. Hayvanlar alemini klasislere, klasisleri ordalara, ordaları cinslere, cinsleri türlere ayırmıştır.

4.Soy oluşumları

Bireysel gelişim

5.c

6.d

7.d

8.c

9.d

10.e

11.e

12.d

13.d

Sayfa 201

1.) Sınıflandırmanın esas amacı, yeryüzünde bulunan canlıları, akrabalık ilişkilerine göre gruplandırmak ve bu sayede de düzenli bir sistem içinde çalışılmasını kolaylaştırmaktır.

2.) Sınıflandırmada kullanılan basamaklara takson basamakları denir.(Taxon=sınıf ve Taxonomy=sınıflandırma)En çok kullanılan takson basamakları şunlardır:

Domain

Âlem

Filum/Şube (Hayvanlar) ya da Bölüm (Bitkiler)

Sınıf

Takım

Familya

Cins

Tür

Alttür

Varyete

Kültivar

Form

Klon

Hibrid

5.)bu sorudan pek emin değilim ama şöyle cevaplayabilirim..Siyanobakter iler doğada oksijen dengesini korurlar.. Fakat oksijen metanojenlere zehir etkisi yapar. Bu yüzden..

6.)bunlar için 1 benzerlik ve farklılık söyleyebilirim..

benzerlik: Algler klorofil pigmenti bulundurdukları için fotosentez yaparlar. Bitkiler de.

Farklılık çok hücreli alglerde doku farklılaşması yoktur. Bu nedenle gerçek kök, gövde, yaprak gibi organları gelişmemiştir..

3.Süngerler ev temizliğinde, ilaç sanayinde kullanılır. Midye, yengeç, karides ve özellikle balık önemli besin kaynağıdır. Bazı hayvanlarda da insanlar için hastalık yapıcıdır. Örneğin: tenyalar

4.Gül, lavanta, yasemin, nane, limon, leylak gibi bitkiler içerdikleri eterik yağlar sayesinde hoş kokuludur ve kolonya, parfüm üretiminde kullanılır. Pamuk, keten, ebegümeci gibi bitkiler tekstil sanayinde ham maddedir.

5.Metanojenler Karbondioksit kullanırlar, metan gazına çevirirler. Siyanobakteriler ise karbondioksitle fotosentez yaparlar.

9.Meşe ağacında Melisten doku vardır karayosunda yoktur…

9.sınıf Biyoloji Kitabı Cevapları sayfa 100 cevapları

Ribozom= 5

Golgi Cisimliği= 4

Lökoplast= 9

Kroloplast= 8

Sentrozom= 7

Mitokondri= 6

Sitoplazma= 1

Lizozom= 2

Koful= 10

Endoplazmik Retikulum= 3

9.sınıf Biyoloji 130,131,201,202,203,237,242,24 6,248 Cevapları

130-131.Sayfa = 5.A 6.D 7.D 8.E 9.D

201-202.Sayfa = B:1.D 2.Y 3.Y 4.Y 5.D C:1.A 2.B 3.D 4.E 5.C 6.A

203.Sayfa = Yatay 2.Saprofit 4.İskelet 8.Ototrof 9.Damarlı 11.Filogenetik 12.Aerobik 14.Alem 15.Başkalaşım 16.Gram 18.Endemik 19.Parazit 20.Takım

Düşey 1.Prokarya 3.Memeliler 5.Sınıflandırma 6.Tür 7.Toy 10.Analog 13.Kurbağa 17.Maya

237.Sayfa = 2 Numaralı Çıkış

242-246.Sayfa = 1.D 2.D 3.D 4.Y 5.Y 6.D 1.çevre sorunları 2.çevre 3.toprak kirliliği 4.gürültü 5.ozon tabakası 6.erozyona 7.enerji 8.doğal gaz,yenilenebilir 1.D 2.A 3.C 4.B 5.D 6.E 7.D

248.Sayfa = Yatay 2.çevre 6.hava kirliliği 7.ötrofikasyon 10.erozyon 12.geri dönüşüm 13.küresel ısınma Düşey 1.su kirliliği 3.ekoloji 4.biyolojik birikim 5.rasyasyon 8.sera etkisi 9.toprak 11.yangın

Paylaş
Sitemizdeki Benzer İçerikler

Yorumlar

Bu Yazıya Toplam 0 Yorum Yapılmış

İsminiz

E-Posta Adresiniz

Şehir


9 × 6 =